Kundeservice

GDPR

1. GENERELT

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvordan Teenswear Aps indsamler og behandler oplysninger om dig. 

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Teenswear Aps hjemmeside / www.teenswear.dk

1.3 Teenswear v/Seeds-Followme Aps er  dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Teenswear.dk kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. 

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. 

2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud. 

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f. 

2.2 Når du køber et produkt eller bruger vores hjemmeside, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget. 

2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig. 

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f. 

2.3 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om din e-mailadresse og evt. navn. 

2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig. 

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f. 

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leverings-ønsker videregives til GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. 

3.2 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter.  Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. 

3.3 To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. 


4. DINE RETTIGHEDER

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. 

4.2 Indsigtsretten 

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. 

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@teenswear.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være. 

4.3 Retten til berigtigelse 

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. 

4.4 Retten til sletning 

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. 

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. 

4.6 Retten til dataportabilitet 
4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. 

4.7 Retten til indsigelse 
4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. 

4.7.2 Du har desuden til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3. 

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke 

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som medlem i kundeklubben. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på info@teenswear.dk

4.9 Retten til at klage 

4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00. 

5. SLETNING AF PERSONDATA

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af hjemmesiden i 1 år. 

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev opbevares hos ActiveCampaign. Når du framelder dig vores nyhedsbrev flyttes din e-mailadresse fra listen ”Subscribed” til listen ”Unsubsribed”. Dette er for at forhindre utilsigtet gentilmelding. Fuldstændig sletning af data foretages ved henvendelse til
 info@teenswear.dk 


5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på hjemmesiden jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav. 

6. SIKKERHED

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse. 

7. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1 Teenswear Aps er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden. 

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte: 

Teenswear Aps
Jernbanegade 8A, sty. tv.
4800 Nykøbing F
CVR: 30206339

Tlf. nr.: 53321300
E-mail: info@teenswear.dk
ATT.: Jane Blak 

8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1 Hvis vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden. 
 
9. FACEBOOK

9.1 Formål med dataindsamling
Teenswear Aps og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger virksomhedens Facebook-side. Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre os over for potentielle kunder, besvare henvendelser og lignende beslægtede formål. Den konkrete Facebook-side administreret af Teenswear Aps er: 

Teenswear Aps : https://www.facebook.com/seedsfollowme

Teenswear Aps følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber os at sikre, at de besøgende på vores Facebook-side får information om persondata. På nuværende tidspunkt indebærer dette bl.a., at vi løbende forsøger at indgå i en dialog med Facebook omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har man også som besøgende på vores Facebook-side mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning. 

9.2 Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet. 

9.3 Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager vi følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger, bliver disse slettet så snart de kommer til vores kendskab. 

9.4 Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger, der afgives, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden. 

9.5 Opbevaring af personoplysninger
Da de personoplysninger der afgives på Facebook-siden afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen, med henblik på at få slettet eventuelle opslag. 

9.6 Automatisk afgørelser og profilering
Vi antager, at Facebook foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som Facebook er dataansvarlig for. Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering. Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook-side, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data. 

—-

1. KØBSVILKÅR

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med Teenswear.dk, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra Teenswear.dk.

Teenswear.dk opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

2. PRISER

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvis intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for:
•  valutaændringer
•  force majeure
•  leveringssvigt
•  afgiftsændringer
•  udsolgte varer og trykfejl

3. SALG GENERELT

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

En bestilling slettes, såfremt den ikke er afhentet senest 4 hverdage efter bestillingen.

Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

4. SÆRLIGT OM BUTIKSALG

Butikssalg: køb som er foretaget i vores butik på www.teenswear.dk

Varen skal tilbageleveres i original og ubrudt emballage, da varen efterfølgende skal kunne sælges som ny.

5. LEVERING

Varer der skal leveres med GLS og er bestilt inden kl. 13.00 på hverdage, afsendes hurtigst muligt eller senest 2 dage efter.

Varer købt lørdag og søndag afsendes mandag eller tirsdag.

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Teenswears grossister.

6. Fragt

Ønsker du at få din pakke leveret til en GLS pakkeshop er der fri fragt hvis du handler for mere end 500 kr. Handler du for mindre end 500 kr. koster det 49 kr.

7. AFBESTILLINGER

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket ” Afbestilling “. Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten ” Afbestilling ! ” indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 13 samme dag, som bestillingen er foretaget.

8. BETALING

De mulige betalingsmåder er:

•  Dankort
•  Master
•  Maestro
•  Mastercard secure code
•  JCB
•  American express
•  Visa
•  Kontant (kun butikssalg)

Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.

9. REKLAMATIONSRET

På alle varer købt hos Teenswear.dk, yder vi den efter Købeloven gældende 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet, som er opstået inden 24 måneder efter varens modtagelse. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden.Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af  fejlagtig brug af produktet eller slidtage. Reklamationsretten betyder at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation og vare. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget.  

Ønsker du at reklamere over et produkt kan du personligt indlevere det i vores butik eller sende produktet til:

Teenswear Aps
Jernbanegade 8A, st. tv.
4800 Nykøbing F

Sammen med produktet skal du vedlægge kopi af faktura eller bon, samt brev som tydeligt angiver fejlen/manglen, dit navn, adresse, telefon nr. og mailadresse.

Reklamationsbehandlingen tager ca. 1 uge fra vi har modtaget varen.

10. TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til Teenswear.dk, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA skema (reklamationsskema), kan Teenswear.dk ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

 

KØBEREGLER

1. Garanti
2. Ombytningsret
3. Rimelig tid
4. Formodningsreglen.

1. GARANTI

Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

2. OMBYTNINGSRET

Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reperation.

3. RIMELIG TID

I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

4. FORMODNINGSREGLEN

Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.

5. UDSOLGTE VARER

Der kan forekomme tilfælde af udsolgte varer pga. svind, lagerfejl eller andet. Håber på din forståelse. I tilfælde at der mangler mere end 50% af din ordre så ringer vi til dig. Ellers trækker vi blot det beløb som du får varer for og lægger en seddel i pakken.
 

Fortrydelsesret

DEN LOVPLIGTIGE 14 DAGES FORTRYDELSESRET
1. Den 14 dages fortrydelsesret
2. Sådan returnerer du varen
3. Forsvarlig returnering
4. Er du i tvivl

1. DEN 14 DAGES FORTRYDELSESRET

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Postdanmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Teenswear.dk ud fra en mulig salgsværd

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af Teenswear.dk, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

Teenswear.dk returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN

Der er to måder hvorpå De kan returnere varen på:

Har du fået leveret pakken med GLS?

1.Pak produktet du ønsker at returnere forsvarlig sammen igen. Udfyld informationerne på denne returseddel, og læg returseddelen med i din returpakke.

2.Skriv vores adresse på pakken (Teenswear Aps, Jernbanegade 8A, st. tv. 4800 Nykøbing F).

3.Vi refunderer beløbet inden for 10 dage efter vi har modtaget returpakken til det kort, som er anvendt ved køb.

4. Returnering foregår på egen regning. Du skal selv returnere pakken med det fragtfirma, som du ønsker. Send pakken til følgende adresse:

Teenswear Aps
Jernbanegade 8A, st. tv.
4800 Nykøbing F

Har du afhentet din pakke hos Teenswear.dk?

Kom ned i butikken og få ombyttet din varer eller returneret pengene til det kort, som du har brugt til at betale ordren med på vores hjemmeside, pengene vil være på din konto mellem 5-10 arbejdsdage efter, husk fakturakopi.

Vil du ombytte til den anden størrelse?

Vi tilbyder ikke at bytte din vare til en anden størrelse, når vi modtager din vare retur. Men du kan allerede nu lægge en ny ordre på den ønskede størrelse/vare. Så modtager du produktet langt hurtigere og før det er solgt til en anden.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Teenswear.dk.

3. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til Teenswear.dk skal være forsvarligt indpakket.

Teenswear.dk anbefaler, at varen returneres via GLS, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i GLS’ system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Teenswear.dk. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Varen kan alternativt også ombyttes i butikken eller pengene kan blive sat ind på din konto efter ca. 2-4 dage


4. ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Teenswear.dk, at De retter henvendelse til info@teenswear.dk eller på telefon 53321300

FRAGT & LEVERING

Fragt.

Teenswear.dk tilbyder levering med GLS.

Levering med GLS koster 49 kr.

Teenswear.dk tilbyder fri fragt med GLS når du handler for over 500 kr. 

Levering

Teenswear.dk tilbyder levering indenfor 2-4 dage.  

Varer der skal leveres med GLS og er bestilt inden kl.13.00 på hverdage, afsendes hurtigst muligt eller senest 2 dage efter.

Varer købt lørdag eller søndag afsendes mandag eller tirsdag.


Der kan dog være undtagelser fx ved udsalgsstart / specielle tilbud hvor vi pakker så hurtigt vi overhovedet kan. Her sender vi dine varer senest 4 dage fra bestilling.